הקתדרה החדשה

 

תכנית הקתדרה לסמסטר קיץ 2021 - ימי ראשון:

 

סמסטר קיץ 2021 – ימי ראשון

 

תכנית הקתדרה לסמסטר קיץ 2021 - ימי רביעי:

 

סמסטר קיץ 2021 – ימי רביעי

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים