הקתדרה החדשה

 

תכנית הקתדרה לסמסטר חורף אביב 2022 - ימי ראשון:

סמסטר חורף אביב 2022 – ימי ראשון

 

                                                           תכנית הקתדרה לסמסטר חורף אביב 2022 - ימי רביעי:

 

סמסטר חורף אביב 2022 – ימי רביעי

 

תכנית הקתדרה לסמסטר סתיו 2022 - ימי ראשון:

 

        לתכנית מנוי יום ראשון -  לחץ כאן

 

        תכנית הקתדרה לסמסטר סתיו 2022 - ימי רביעי:

 

         לתוכנית מנוי יום רביעי לחץ כאן

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים