פרטי ההרצאה

09:00 יפורסם  בהמשך

10:45 יפורסם בהמשך 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים